ارسال این صفحه چاپ

بادپا - شعبه بلوار سهرورد - کد 737

افزودن به فهرست علاقه مندی ها
منطقه شهرداری پیک
منطقه 2
نام محله - نام خیابان پیک
آزادی
نام مدیر پیک
آقای یزدانی
تلفن های پیک
66048877
آدرس پیک موتوری
آزادی - بلوار سهرورد - خ. شاهین - پ. 12 - ک.پ : 1456694173