ارسال این صفحه چاپ

اتحادیه تهران - شعبه شریعتی

افزودن به فهرست علاقه مندی ها
منطقه شهرداری پیک
منطقه 3
نام محله - نام خیابان پیک
شریعتی
تلفن های پیک
22002216
آدرس پیک موتوری
شریعتی - پل صدر - خیابان ستار کشانی - جنب مسجد - پ. 5