چاپ ارسال این صفحه

تاکسی سرویس ها

بانک اطلاعات تاکسی سرویس ها


منطقه شهرداری تاکسی سرویس
مجموعا: 280 مطلبتعداد کل مطالب: 1 - 10 مطلب
عنوان مطلب منطقه شهرداری تاکسی سرویس نام محله -خیابان تاکسی سرویس تلفن های تاکسی سرویس
جامیرنج منطقه 3 شریعتی 22866044
ماهان گشت شمیران (تاکسیرانی) منطقه 7 شریعتی 77647762
مهرگان - کد 609 منطقه 12 فردوسی 66722240
نیکان - کد 848 منطقه 2 آریاشهر 44222211
110 شاهد - کد 1346 منطقه 5 بزرگراه حکیم 44043849
آدینه منطقه 5 شهر زیبا 44318609
آرش منطقه 4 تهرانپارس 77327972
آرش - کد 5 منطقه 11 جمهوری 66912000
آرمن تاکسی منطقه 8 نارمک 77816406
آریا - کد 1288 منطقه 14 پیروزی 33173498

صفحه 1 از 28