چاپ ارسال این صفحه

تاکسی سرویس ها

بانک اطلاعات تاکسی سرویس ها


منطقه شهرداری تاکسی سرویس
مجموعا: 280 مطلبتعداد کل مطالب: 11 - 20 مطلب
عنوان مطلب منطقه شهرداری تاکسی سرویس نام محله -خیابان تاکسی سرویس تلفن های تاکسی سرویس
آریا - کد 1437 منطقه 10 خوش 66861371
آریان منطقه 4 مجیدیه 22313308
آرین منطقه 7 معلم 33758566
آرین - کد 4 منطقه 11 آزادی 66935373
آزاد - کد 454 منطقه 19 خانی آباد نو 55023600
آزاده منطقه 8 نارمک 77907113
آسیا منطقه 4 پاسداران 22932959
آسیاب مهرآباد جنوبی 66606660
آفریقا تور منطقه 2 آریاشهر 44238048
آق بانو - کد 834 منطقه 11 انقلاب 66725258

صفحه 2 از 28