چاپ ارسال این صفحه

تاکسی سرویس ها

بانک اطلاعات تاکسی سرویس ها


منطقه شهرداری تاکسی سرویس
مجموعا: 280 مطلبتعداد کل مطالب: 21 - 30 مطلب
عنوان مطلب منطقه شهرداری تاکسی سرویس نام محله -خیابان تاکسی سرویس تلفن های تاکسی سرویس
آنی منطقه 7 بهار شمالی 88820257
اتو آرمین غرب منطقه 2 آریاشهر 44235533
اتو حقیقت منطقه 1 م. قدس 22736411
اتو سورتمه منطقه 18 مهرآباد جنوبی 66210547
اتو پرشین منطقه 1 شریعتی 22733000
اتو پرنس - کد 09 منطقه 1 شریعتی 22700515
اتو کار - کد 41 منطقه 11 وحدت اسلامی 55383444
احسان تاکسی - کد 445 منطقه 2 بزرگراه اشرفی اصفهانی 44210100
ادیب - کد 493 منطقه 5 بلوار فردوس 44098033
ارابه - کد 24 منطقه 10 آذربایجان 66890081

صفحه 3 از 28