چاپ ارسال این صفحه

تاکسی سرویس ها

بانک اطلاعات تاکسی سرویس ها


منطقه شهرداری تاکسی سرویس
مجموعا: 280 مطلبتعداد کل مطالب: 271 - 280 مطلب
عنوان مطلب منطقه شهرداری تاکسی سرویس نام محله -خیابان تاکسی سرویس تلفن های تاکسی سرویس
گل - کد 1068 منطقه 11 ولی عصر 66953815
گل باختر - شعبه 2 منطقه 2 سعادت آباد 22132695
گل باختر - شعبه 3 منطقه 5 بزرگراه کاشانی 44099141
گل روز منطقه 17 جاده ساوه 55708468
گلاره منطقه 4 تهرانپارس 77378667
گلزار تاکسی منطقه 2 آریاشهر 44235860
گلزار تاکسی منطقه 4 پاسداران 22518138
گلستان - کد 1567 منطقه 3 مجیدیه 22944423
گلفام منطقه 22 بلوار دهکده المپیک 44756400
یورس تاکسی - کد 04 منطقه 1 پاسداران 22299565

صفحه 28 از 28