چاپ ارسال این صفحه

تاکسی سرویس ها

بانک اطلاعات تاکسی سرویس ها


منطقه شهرداری تاکسی سرویس
مجموعا: 280 مطلبتعداد کل مطالب: 51 - 60 مطلب
عنوان مطلب منطقه شهرداری تاکسی سرویس نام محله -خیابان تاکسی سرویس تلفن های تاکسی سرویس
ایمان - کد 681 منطقه 9 آزادی 66000821
باختر منطقه 5 بزرگراه اشرفی اصفهانی 44827239
باران منطقه 2 شهرک قدس 88363182
برج بلند - کد 666 منطقه 2 گیشا 88278988
برج تاکسی منطقه 7 بهار جنوبی 77616666
بلوچ - کد 48 منطقه 2 گیشا 88264059
بهار - کد 699 منطقه 18 شادآباد 66827569
بهاران - کد 1060 منطقه 8 تهرانپارس 77705000
بهاره - کد 1166 منطقه 8 نارمک 77259242
بهراد - کد 412 منطقه 11 جمهوری 66415333

صفحه 6 از 28