چاپ ارسال این صفحه

تاکسی سرویس ها

بانک اطلاعات تاکسی سرویس ها


منطقه شهرداری تاکسی سرویس
مجموعا: 280 مطلبتعداد کل مطالب: 61 - 70 مطلب
عنوان مطلب منطقه شهرداری تاکسی سرویس نام محله -خیابان تاکسی سرویس تلفن های تاکسی سرویس
بهران تاکسی - کد 915 منطقه 16 نازی آباد 55030603
بهروز - کد 196 منطقه 4 تهرانپارس 77337999
بهنام منطقه 14 پیروزی 33104132
بوستان - کد 972 منطقه 5 بزرگراه کاشانی 44077222
بی بی - کد 62 منطقه 1 قیطریه 22248141
بیژن - کد 28 منطقه 13 پیروزی 33306070
تاج - کد 63 منطقه 2 ستارخان 44215258
تاکسی سرا - کد 61 منطقه 6 امیرآباد 88005087
تهران - کد 1518 منطقه 15 شهرک کیان شهر 33886363
تهران تاکسی منطقه 18 شادآباد 66807718

صفحه 7 از 28