چاپ ارسال این صفحه

تاکسی سرویس ها

بانک اطلاعات تاکسی سرویس ها


منطقه شهرداری تاکسی سرویس
مجموعا: 280 مطلبتعداد کل مطالب: 71 - 80 مطلب
عنوان مطلب منطقه شهرداری تاکسی سرویس نام محله -خیابان تاکسی سرویس تلفن های تاکسی سرویس
تهران تاکسی منطقه 2 جنت آباد 44000695
تهران تاکسی - کد 540 منطقه 7 طوسی 77526060
تهران توریست منطقه 7 بهار جنوبی 77615199
تهران گشت - کد 853 منطقه 5 جنت آباد 44036855
توحید - کد 51 منطقه 15 دولت آباد 33748862
توریست کار - کد 77 منطقه 7 سهروردی شمالی 88764050
توسن تاکسی - کد 82 منطقه 8 مجیدیه 22306982
تک منطقه 16 یاخچی آباد 55023373
تک - کد 414 منطقه 5 اکباتان 44663316
تک - کد 82 منطقه 20 شهر ری 33389441

صفحه 8 از 28