چاپ ارسال این صفحه

تاکسی سرویس ها

بانک اطلاعات تاکسی سرویس ها


منطقه شهرداری تاکسی سرویس
مجموعا: 280 مطلبتعداد کل مطالب: 81 - 90 مطلب
عنوان مطلب منطقه شهرداری تاکسی سرویس نام محله -خیابان تاکسی سرویس تلفن های تاکسی سرویس
تک تاکسی - کد 347 منطقه 16 خزانه بخارایی 55302030
تکسین - کد 013 منطقه 1 باهنر 22717532
تیسفون تاکسی - کد 81 منطقه 17 قزوین 55466783
تیناتاکسی - کد 1011 منطقه 2 بلوار فرحزادی 88367000
ثامن الحجج - کد 1054 منطقه 4 مجیدیه 22310525
جام جم منطقه 3 ولی عصر 22046959
جام جم - کد 339 منطقه 11 حافظ 66727711
جامع منطقه 8 نارمک 77817171
جاوید - کد 235 منطقه 5 بزرگراه اشرفی اصفهانی 44089898
جاوید - کد 516 منطقه 12 مولوی 55604361

صفحه 9 از 28