چاپ ارسال این صفحه

تاکسی سرویس ها

بانک اطلاعات تاکسی سرویس ها


منطقه شهرداری تاکسی سرویس
مجموعا: 280 مطلبتعداد کل مطالب: 91 - 100 مطلب
عنوان مطلب منطقه شهرداری تاکسی سرویس نام محله -خیابان تاکسی سرویس تلفن های تاکسی سرویس
جم منطقه 14 بلوار ابوذر 33168370
حافظ منطقه 4 تهرانپارس 77380525
حامیان سیمای اقتصاد منطقه 6 فاطمی 88992103
حجت - کد 1365 منطقه 14 بلوار ابوذر 33188107
حدیث منطقه 13 دماوند 77577279
حکمت تاکسی منطقه 1 قیطریه 22213400
حکیمیه - کد 875 منطقه 4 حکیمیه 77309000
خانواده - کد 684 منطقه 7 شریعتی 77636331
داریوش منطقه 21 مخصوص کرج 44517094
دریا - کد 630 منطقه 5 اکباتان 44670333

صفحه 10 از 28