ارسال این صفحه چاپ

نیکان - کد 848

افزودن به فهرست علاقه مندی ها
منطقه شهرداری تاکسی سرویس
منطقه 2
نام محله -خیابان تاکسی سرویس
آریاشهر
تلفن های تاکسی سرویس
44222211
آدرس تاکسی سرویس
خ. رحیمی - خ. بهاران - پ. 19