ارسال این صفحه چاپ

110 شاهد - کد 1346

افزودن به فهرست علاقه مندی ها
منطقه شهرداری تاکسی سرویس
منطقه 5
نام محله -خیابان تاکسی سرویس
بزرگراه حکیم
تلفن های تاکسی سرویس
44043849
آدرس تاکسی سرویس
بزرگراه حکیم - خ. شاهد - روبروی کوچه وحدت دوم