ارسال این صفحه چاپ

آزاد - کد 454

افزودن به فهرست علاقه مندی ها
منطقه شهرداری تاکسی سرویس
منطقه 19
نام محله -خیابان تاکسی سرویس
خانی آباد نو
تلفن های تاکسی سرویس
55023600
آدرس تاکسی سرویس
خانی آباد نو - خ. شقایق - ک. نسترن - پ. 10