ارسال این صفحه چاپ

بادپا - شعبه زنجان شمالی - کد 858

افزودن به فهرست علاقه مندی ها
منطقه شهرداری پیک
منطقه 2
نام محله - نام خیابان پیک
زنجان شمالی
نام مدیر پیک
آقای حجازی
آقای بهزاد مدیریت جایگزین
شماره فکس پیک
66520823
تلفن های پیک
66520824
66520822
خدمات جانبی پیک
ارسال روزنامه رایگان هفته ا ی 2 یا 3باردارند
آدرس پیک موتوری
زنجان شمالی بالاتر از آگاهی - پ. 129 - ط اول
کد پستی پیک
1456833935