ارسال این صفحه چاپ

پارسه

افزودن به فهرست علاقه مندی ها
شهر
اصفهان
منطقه شهرداری پیک
منطقه 3
نام محله - نام خیابان پیک
خيابان آمادگاه
نام مدیر پیک
رجائي مهدي
تلفن های پیک
2222800
آدرس پیک موتوری
خيابان آمادگاه مقابل مهمانسراي عباسي مجتمع تجاري عباسي