ارسال این صفحه چاپ

اميركبير

افزودن به فهرست علاقه مندی ها
شهر
اصفهان
منطقه شهرداری پیک
منطقه 12
نام محله - نام خیابان پیک
خيابان امام خميني
نام مدیر پیک
صدرالدين كرمي حميد
تلفن های پیک
3875969
آدرس پیک موتوری
خيابان امام خميني -شاهپور جديد -خ امير كبير داخل تعميرگاه خوزستان