چاپ ارسال این صفحه

استخدام تحصیلدار و پیک موتوری در شرکت


منطقه شهرداری پیک
همه ابپتثجچحخدذرزژسشصضطظعغفقکگلمنوهی
0123456789
مجموعا: 19 مطلبتعداد کل مطالب: 11 - 19 مطلب
تحصیلدار - آبدارچی

تحصیلدار - آبدارچی , حداقل سن 30 سال , متاهل ، باسواد , با گواهی موتور

سه شنبه, 30 دی 1393
تحصیلدار با موتور سه شنبه, 30 دی 1393
تحصیلدار با موتوروضامن معتبر دوشنبه, 24 فروردين 1394
تعدادی موتور سوار غرب تهران

تعدادی موتور سوار , جهت پیک-باپارکینگ اختصاصی , فلکه 2صادقیه ، پارکینگ مجتمع افق

سه شنبه, 30 دی 1393
تعدادی موتور سوار دوشنبه, 18 اسفند 1393
تعدادی موتورسوار پیک پنجشنبه, 14 اسفند 1393
راد دوشنبه, 13 بهمن 1393
موتورسوارآقا بافن بیان چهارشنبه, 29 بهمن 1393
یک شرکت نمایندگی بیمه سه شنبه, 12 اسفند 1393

صفحه 2 از 2